Agencja Ochrony Kingpol Security

Zarządzanie Nieruchomościami

Struktura organizacyjna naszych firm, posiadane zasoby oraz wiarygodni partnerzy biznesowi umożliwiają nam świadczenie usług na terenie całej Polski.

Kapitał ludzki naszej Spółki stanowią:

 • sieć administratorów i zarządców nieruchomości,
 • kilkadziesiąt zespołów serwisowych HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja),
 • kilkudziesięciu konserwatorów,
 • inspektorzy z branży ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej
 • specjaliści z zakresu ppoż.
 • specjaliści z zakresu ochrony osób i mienia
 • wykwalifikowana kadra menadżerska,
 • Oferta Naszej firmy została zbudowana w układzie modułowym, tj. umożliwiającym łączenie poszczególnych modułów w dowolnej konfiguracji w zależności od potrzeb Klienta.

  Dodatkowo każdy z modułów jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb Klienta – „oferta szyta na miarę”.

  1. Administrowanie nieruchomościami:

 •  Nadzór nad nieruchomością
 •  Bieżąca obsługa nieruchomości
 •  Dokumentacja i sprawozdawczość
 • 2. Bieżące utrzymanie techniczne nieruchomości:

 •  Okresowe przeglądy obiektów budowlanych
 •  Konserwacja i naprawa instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz węzłów cieplnych i kotłowni
 •  Konserwacja i naprawa dźwigów
 •  Konserwacja i naprawa agregatów prądotwórczych i UPS-ów budynkowych
 •  Konserwacja i naprawa systemów i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 •  Pozostałe naprawy w nieruchomościach
 •  Pogotowie techniczne
 • 3. Utrzymanie czystości:

 •  Usługi standardowe
 •  Usługi niestandardowe
 • 4. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków:

  Okresowe przeglądy konserwacyjne podręcznego sprzętu gaśniczego

 •  Naprawa lub wymiana podręcznego sprzętu gaśniczego
 •  Wyposażanie budynków i terenów w podręczny sprzęt gaśniczy
 •  Konserwacja i naprawa systemów i urządzeń przeciwpożarowych
 •  Opracowanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 •  Wyposażenie obiektów w znaki ewakuacji:
 • 6. Realizacja inwestycji i remontów

  7. Zarządzanie dokumentami i archiwizacja

  8. Inwentaryzacja składników majątkowych

  9. Inwentaryzacja budowlana