narrative essay topics for high school students edit my essay free arthur miller famous works examples of persuasive essay how do you write an analysis paper argumentative and persuasive essay

Agencja Ochrony Kingpol Security

Zarządzanie Nieruchomościami

Struktura organizacyjna naszych firm, posiadane zasoby oraz wiarygodni partnerzy biznesowi umożliwiają nam świadczenie usług na terenie całej Polski.

Kapitał ludzki naszej Spółki stanowią:

 • sieć administratorów i zarządców nieruchomości,
 • kilkadziesiąt zespołów serwisowych HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja),
 • kilkudziesięciu konserwatorów,
 • inspektorzy z branży ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej
 • specjaliści z zakresu ppoż.
 • specjaliści z zakresu ochrony osób i mienia
 • wykwalifikowana kadra menadżerska,
 • Oferta Naszej firmy została zbudowana w układzie modułowym, tj. umożliwiającym łączenie poszczególnych modułów w dowolnej konfiguracji w zależności od potrzeb Klienta.

  Dodatkowo każdy z modułów jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb Klienta – „oferta szyta na miarę”.

  1. Administrowanie nieruchomościami:

 •  Nadzór nad nieruchomością
 •  Bieżąca obsługa nieruchomości
 •  Dokumentacja i sprawozdawczość
 • 2. Bieżące utrzymanie techniczne nieruchomości:

 •  Okresowe przeglądy obiektów budowlanych
 •  Konserwacja i naprawa instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz węzłów cieplnych i kotłowni
 •  Konserwacja i naprawa dźwigów
 •  Konserwacja i naprawa agregatów prądotwórczych i UPS-ów budynkowych
 •  Konserwacja i naprawa systemów i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 •  Pozostałe naprawy w nieruchomościach
 •  Pogotowie techniczne
 • 3. Utrzymanie czystości:

 •  Usługi standardowe
 •  Usługi niestandardowe
 • 4. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków:

  Okresowe przeglądy konserwacyjne podręcznego sprzętu gaśniczego

 •  Naprawa lub wymiana podręcznego sprzętu gaśniczego
 •  Wyposażanie budynków i terenów w podręczny sprzęt gaśniczy
 •  Konserwacja i naprawa systemów i urządzeń przeciwpożarowych
 •  Opracowanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 •  Wyposażenie obiektów w znaki ewakuacji:
 • 6. Realizacja inwestycji i remontów

  7. Zarządzanie dokumentami i archiwizacja

  8. Inwentaryzacja składników majątkowych

  9. Inwentaryzacja budowlana