Agencja Ochrony Kingpol Security

PFRON Odpis

Informujemy, że posiadamy status Zakładu Pracy Chronionej i jesteśmy upoważnieni do udzielania ulg we wpłatach na PFRON / na podstawie art, 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /.
Pracodawca zatrudniający 25 pracowników i więcej w pełnym wymiarze czasu pracy zobowiązany jest ustawowo do dokonywania comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Nasza firma daje gwarantowaną możliwość obniżenia składki na PFRON w wysokości 65% od wartości każdej zakupionej usługi netto.
Przykładowo:
przedsiębiorstwo korzystające z naszych usług na poziomie 10 000,00 złotych miesięcznie ma prawo do ulgi w obowiązkowych wpłatach na PFRON w wysokości 6500,00 złotych, taka możliwość wpływa na znaczne oszczędności u naszych kontrahentów.