Agencja Ochrony Kingpol Security

Ochrona Imprez

Profesjonalne opracowanie planu ochrony imprezy z uwzględnieniem specyfiki, w oparciu o bank danych o terenach i obiektach, w których organizowane są imprezy masowe .
Zatwierdzenie planu ochrony przez dział prewencji Policji
Realizacja ochrony przez pracowników w pełni przeszkolonych w zakresie zabezpieczania imprez masowych zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. „O bezpieczeństwie imprez masowych” oraz Ustawą z dnia 30 marca 2001r. „O zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ustawy o Policji