Agencja Ochrony Kingpol Security

O Nas

Agencja Ochrony Gdańsk

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI NASZEJ FIRMY

Agencja Ochrony „KINGPOL SECURITY” Sp. z o.o. oraz Agencja Ochrony Kingpol Security Jarosław Czyrson są udziałowcami Gdańskiego Klastra Budowlanego Sp. z o.o. oraz członkiem Pomorskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Gdańsku. Prowadzimy działalność gospodarczą na podstawie koncesji MSWiA.

Naszą działalność w branży ochrony osób i mienia rozpoczęliśmy w roku 1989. Skuteczność działania zawdzięczamy niekonwencjonalnym metodom dozoru fizycznego stale modernizowanemu systemowi zabezpieczenia technicznego, a także doskonaleniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez naszą kadrę. Profesjonalizm i bezpieczeństwo to nasze znaki rozpoznawcze.

Dzięki doświadczeniu nabytemu w trakcie wieloletniej pracy jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowe rozwiązania uwzględniające specyfikę prowadzonej działalności u wszystkich kontrahentów. Ponadto w celu zapewnienia pełnej satysfakcji naszym klientom posiadamy w swojej ofercie szeroką gamę usług dodatkowych, w szczególności konserwacyjno-remontowych i porządkowych.

Główne obszary działalności agencji ochrony Kingpol z Gdańska to:

stała lub doraźna ochrona fizyczna obiektów stacjonarnych,
ochrona imprez masowych, wystaw i koncertów,
konwoje wartości pieniężnych,
monitorowanie systemów alarmowych z użyciem załóg interwencyjnych,
kompleksowe sprzątanie biur i obiektów przemysłowych.

Projektowanie, montaż i konserwacja elektronicznych systemów ochrony mienia:

sygnalizacji włamania i napadu,
nadzoru wizyjnego CCTV – TV przemysłowa,
kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy,
wczesnego wykrywania pożaru,

Agencja Ochrony „KINGPOL SECURITY” Sp. z o.o. z Gdańska dysponuje profesjonalną, licencjonowaną kadrą, przeszkoloną w zakresie wykonywanych usług, bhp, p-poż. i w udzielaniu pierwszej pomocy medycznej. Przy doborze naszych pracowników stosowane są bardzo wysokie kryteria, pozwalające na wyselekcjonowanie osób dysponujących odpowiednim przygotowaniem i fachowością, wiedzą oraz umiejętnościami i predyspozycjami do wykonywania zadań o wysokim stopniu trudności.

Biorąc powyższe pod uwagę w ramach naszych usług zapewniamy:

pracowników przeszkolonych, ubranych w jednolite stroje agencji z identyfikatorami, wyposażonych w odpowiednie dla danego stanowiska środki techniczne,
całodobową dyspozycyjność Centrum Monitoringu,
reasekurację naszych usług – polisa ubezpieczeniowa OC,
możliwość wzmocnienia ochrony poprzez wprowadzenie przeszkolonych psów obronnych,
wzmocnienie i nadzór ochrony przez własne patrole zmotoryzowane,
obsługę systemów zabezpieczających i teletechnicznych w chronionych obiektach.

Wszystkim zainteresowanym, zatrudniającym służby dozoru mienia i utrzymania czystości oferujemy możliwość bezkonfliktowego przejęcia pracowników na zasadach porozumienia stron z zapewnieniem dla nich bezpieczeństwa socjalnego.

ochrona Gdańsk, ochrona Gdynia, ochrona Sopot, ochrona Pruszcz Gdański, ochrona Tczew, agencja ochrony Gdańsk